استارتاپ سازمانی برای خلق ارزش یا ماشین ثروت سازی؟


خُب بهتره برای جواب سوال بالا بریم و یکم از عقب تر و با چند جمله کلیشه ای شروع کنیم

  • خلق ارزش ارزش قلب هر کسب و کار است و کاری بدون خلق ارزش ثبات و پایداری ندارد.
خلق ارزش : تلاشی برای بهبود زندگی دیگران که مردم مستقیم یا غیر مستقیم (ازطریق حکومت ها ) حاضر باشند بابت آن پول پرداخت کنند یا راضی شوند که پول پرداخت کنند ایجاد ارزش گفته میشود.

خُب استارتاپ ها چی؟ واضحه که وقتی قلب یه کسب و کار خلق ارزش است استارتاپ ها مستثنی از این قاعده نیستند اما بیاید اول کمی استارتاپ ها رو بررسی کنیم و یکسری جمله کلیشه ای رو دوباره تکرار کنیم ...

استارتاپ ها سازمان هایی موقت با سه ویژگی مهم :

  • مقایس پذیر بودن
  • گسترش پذیر بودن
  • خلاقانه و نو آورانه بودن

(و خب کمی تردید در نوآورانه بودن هست که میشود با چشم پوشی جز ویژگی های اصلی مطرح کرد حال چه نوآوری در مدل کسب و کار با در نظر گرفتن دو رکن دیگر چه در ارائه راه حل و چه در خود ایده ....)

اما خب همین ویژگی ها خود متمایز کننده یک استارتاپ با یک کسب و کار معمولی است که در قدم اول خیلی جالب بدونید یک کسب و کار ضد تبعیض است با ویژگی گسترش پذیر بودنش یعنی در خیلی از موارد همه میتوانند از اون استفاده کنند با داشتن یک سری ابزار های ابتدایی ! و خب این خلق ارزش خود استارتاپ است.

حالا همینجا استارتاپ ها در همین مرحله متوقف میشوند و دیگر به بهبود زندگی دیگران کمک نمیکنند ؟! خیر،اگر ارزش های کلیدی خیلی از استارتاپ ها رو ببینید متوجه خواهید شد استارتاپ ها ارادی یا غیر ارادی ارزشی خلق کردند که به مردم رفاه ، حس خوب و بلوغ تعاملات را هدیه میدهد؛ که حتی فراتر از یک ارزش افزوده معمولی برای کسب و کار است و مردم آن را دوست دارند و حاضرند پول بیشتر پرداخت کنند!

و همه این ها باعث شده استارتاپ ها درآمد خوب و رشد سریع داشته باشند.

حالا پاسخ به سوال بالا کمی آسون تر شد و میشود گفت که پاسخ این سوال تقریبا با سوال کلیشه ای علم بهتر است یا ثروت برابر است و خُب طبیعتا جفتش;)

مرسی که همراهی کردید