شروع و شکست یک استارتاپ اجتماعی ( لامرد اسکای )

شروع و شکست یک استارتاپ اجتماعی ( لامرد اسکای )
ماه ها بود که توی فکرم میگذشت ! یعنی چی میشد که همه بچه های شهرستانمون...