یه دورهمی هفتگی رایگان با انتقال تجارب صاحبان کسب و کارهای آنلاین برای علاقمندان کارآفرینی؛ بصورت پرسش و پاسخ، شبکه سازی و...