چرا شادی پیش زمینه موفقیته؟ چطور شادتر کار کنیم؟

ما یاد گرفتیم سخت کوشی به موفقیت ختم میشه و موفقیت هم خوشحالی میاره؛ فکر می کنید درسته؟ نه اشتباهه!


تحقیقات نشون داده که شادی، پیش زمینه سخت کوشی و در نهایت موفقیته؛ می دونستید علم روانشناسی ثابت کرده که این توی ذات ماست که بهترین عملکردمونو زمانی که خوشحالیم داشته باشیم؟
مطالعات نشون می ده انسان های شاد، مثبت و خوش بین درآمد بالاتری دارند؛ اهداف بالاتری برای خودشون مشخص می کنند و به اونها می رسند؛ استرس کمتری تجربه می کنند و ثبات دارند انرژی بیشتری دارند و حتی وقتی مریض میشن سریع تر بهبود پیدا می کنند و طول عمر بیشتری دارند.
اگر ما می خوایم خوشحال باشیم و می خوایم که تغییر کنیم خودمون باید این تغییر رو ایجاد کنیم و ما این کارو با انتخاب مثبت بودن و شادی شروع می کنیم؛ شادی مسریه؛ یک انسان شاد می تونه روی بیشتر از هزارنفر تاثیر بگذاره.

راستی شما چقدر آدم شادی هستین؟ اتفاقا هنر شاد بودن دقیقا برای همین روزهای سخت تعریف شده
تست شادمانی کاران بهتون میگه چقدر شادید و چقدر برای خودتون احترام قائلید: