20 فرمان برای نوشتن خبرنامه

ربطی ندارد که در چه زمینه ای سایت دارید. این نکات برای هرجور خبرنامه ای مفید است.

من هر هفته سری به این پست می زنم. پس شاید هردفعه با چیزی جدید مواجه شوید.

20 فرمان برای نوشتن خبرنامه

1. قبل از هرچیز باید بدانید که خبرنامه یک متن تبلیغاتی سوهان اعصاب نیست که هروقت حس کردید اوضاع سایت خراب است آن را برای مخاطب بفرستید.

2. خبرنامه اگر درست استفاده شود یک ابزار مفید است که میتواند رابطه ی شما و مخاطب را قوی کند.

3. قبل از هرچیز برای خبرنامه برنامه ریزی کنید.

یک احمق با برنامه می تواند یک نابغه با بی برنامه را شکست بدهد. وارن بافت

موارد زیر را مشخص کنید تا نوشتن خبرنامه برایتان ملال انگیز نباشد.

...محتوای خبرنامه

...زمان ارسال خبرنامه

...شکل ظاهری خبرنامه


ادامه در لینک زیر

http://kardovaisi.blog.ir/post/10/20-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87