الگو های طراحی نرم افزار صنعتی - اولین مقاله انگلیسی من

بعد از مدت ها دوباره شروع کردم به نوشتن ولی اینبار سعی کردم انگلیسی بنویسم تا مخاطبینم بیشتر بشه و جایی هم که برای نوشتن انتخاب کردم سایت مدیوم هست .

فعلا قصدم دارم همون انگلیسی مطالب منتشر کنم اما اگر با استفبال روبه رو بشه سعی می کنم ان ها به فارسی هم منتشر کنم.

اولین پست مدیوم من هم چیز خواصی نیست صرفا یک پیشگفتار ساده و کوتاه هست ولی در مقالات بعدی شروع می کنم به معرفی الگو ها و بعد بقیه موارد لازم برای طراحی نرم افزار های صنعتی.

لینک مدیوم:

https://medium.com/@karimi.yasser/enterprise-application-architect-part-1-141213f10fc6