نرم افزار های Enterprise - بخش دوم -Performance

امروز دومین سری از مقالات مربوط به سراحی نرم افزار های صنعتی نوشتم

میتوانید این مقاله از لینک زیر مشاهده کنید خوش حال می شم نظرتون بگید

https://medium.com/@karimi.yasser/enterprise-application-part-2-performance-d35a05fb30c6