حجاب مرز نیست؟

حالا که شلوغی و آشوب و ترور روی وحشتناک خودش رو به همه داره پررنگ‌تر از همیشه نشون می‌ده، جا داره این سؤال رو مطرح کنیم:

الآن واقعاً مهسا امینی دغدغۀ برخی بود؟ یا فقط یک بهانه بود برای اقدامات وحشتناک‌تر؟

وقتی پایشان به کشور باز شود، مهسا امینی که چه عرض کنم! هیچ زن و دختر ایرانی برایشان ارزشی ندارد! ساده نباشیم.
وقتی پایشان به کشور باز شود، مهسا امینی که چه عرض کنم! هیچ زن و دختر ایرانی برایشان ارزشی ندارد! ساده نباشیم.

بپذیریم که حجاب و پوشیدگی زن، یک مرز بود؛ و هست برای امنیت ملی کشورمون.

حواسمون باشه چی رو فدای چی می‌کنیم!