افزایش سقف وام مسکن جوانان سال99 به 400 میلیون تومان


بانک مسکن تسهیلات مختلفی را برای خرید مسکن به متقاضیان دریافت وام ارایه می کند و افراد برای برخورداری از تسهیلات وام مسکن جوانان بایستی پس از افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان، در مدت مقرر، مبالغ لازم برای سپرده گذاری را واریز نمایند. سقف این تسهیلات مطابق با مدت زمان سپرده که بین 5 تا 15 سال است و قرارگیری در هر یک از سه تقسیم بندی جغرافیایی تعیین می شود. از این رو سقف دریافت تسهیلات وام مسکن جوانان برای هریک از مناطق سه گانه برای 15 سال سپرده گذاری به شرح زیر تعیین می شود.

شما می‌توانید برای اطلاع از سوابق بیمه تامین اجتماعی خود، روی مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی کلیک کرده و با انواع روش های اطلاع از سابقه بیمه تامین اجتماعی غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به سازمان تامین اجتماعی آشنا شوید.

سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران, ۶۰ درصد افزایش یافته است و به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

همچنین سقف تسهیلات مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اين وام در سایر نقاط شهری نيز ۱۸۴ میلیون تومان بود که به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

نرخ سود تسهیلات مسکن جوانان 9 درصد بوده وثابت مانده است.

نرخ سود تسهیلات مسکن جوانان از محل صندوق سپرده مسکن جوانان ۹ درصد محاسبه می‌شود.

مطابق با جدول زیر مبالغ واریزی برای دریافت وام مسکن جوانان تعیین میشده است که باید دید با توجه به تغییر در سقف مبلغ تغییری در مبلغ سپرده گذاری اعمال خواهد شد یا نه.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، صاحبان حسابی که از گذشته افتتاح حساب داشتند براساس قرارداد و شرایط زمان افتتاح حساب تسهیلات به آنها پرداخت می شود و این افزایش شامل حال آنان نمی شود. افرادی که تازه تصمیم به افتتاح حساب در طرح مسکن جوانان گرفتند مشمول این افزایش سقف تسهیلات هستند.