انواع وام خرید مسکن / قسط هر کدام از انواع وام مسکن هرکدام چقدر است؟

وام خرید مسکن یا وام ودیعه مسکن؟!
وام خرید مسکن یا وام ودیعه مسکن؟!


خیلی از مردم فکر میکنید که برای خرید مسکن باید از بانک مسکن وام بگیرند. و غالبا هم برای خرید مسکن بعد از مراجعه به بانک مسکن و پرسیدن جزئیات برای گرفتن تسهیلات خرید مسکن، بعد از طی مراحل اداری از بانک مسکن وام میگیرند. اما نکته اینجا که سایر بانک ها هم مانند بانک مسکن وام خرید مسکن دارند که با شرایط متنوعی به متقاضیان عرضه می کنند. البته باید این مساله را در نظر گرفت در حالی که وام ودیعه مسکن 50 میلیون تومان عنوان شده، وام مسکن 80 میلیون تومانی به عنوان وام خرید مسکن، طنز بسیار تلخی است.

پیش از توضیح در مورد جزئیات بیشتر، در راستای رسالت اجتماعی صفحه کارپرداز، شما می‌توانید برای آگاهی از میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی خود نیز رو استعلام سابقه بیمه تامین اجتماعی کلیک کنید و سوابق بیمه خود را مشاهده نمایید.

متقاضیان خرید مسکن هم‌اکنون به ۶ مسیر اصلی وفرعی برای دریافت تسهیلات خرید واحدهای مسکونی دسترسی دارند که هرکدام از این تسهیلات به لحاظ چند مشخصه اصلی مربوط به ویژگی‌های وام، شکل متفاوتی از کمک هزینه مسکن محسوب می‌شوند.ٰ

  • وام خرید مسکن 50 میلیون تومانی!!! ( وام ودیعه مسکن هم که همین قده)

این وام توسط یک بانک خصوصی به اسم تعمیرات و با عنوان یک طرح ارایه می شود.
شرط دریافت وام: 4 ماه سپرده گذاری 50 میلیون تومانی
نرخ سود وام: 13 درصد
بازپرداخت وام: 3 ساله
قسط وام: یک میلیون و هفتصد هزار تومان

  • وام خرید مسکن 80 میلیون تومانی!!! (واقعا این حجم از بی اطلاعی از بازار مسکن نوبره، کماکان وام ودیعه مسکن محسوب میشه اینم! )

این وام توسط یک صندوق پس انداز یکم مسکن ارایه می شود.
شرط دریافت وام: فاقد سابقه مالکیت مسکن
نرخ سود وام: 8 درصد
بازپرداخت وام: 12 ساله
قسط وام: هشتصد و هفتاد هزار تومان

  • وام خرید مسکن 100 میلیون تومانی!!! ( دوتا وام ودیعه مسکن)

این وام توسط یک بانک دولتی ارایه می شود.
شرط دریافت وام: خرید اوراق
نرخ سود وام: 17.5 درصد
بازپرداخت وام: 12 ساله
قسط وام: یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان

  • وام خرید مسکن 200 میلیون تومانی 1 !!! ( مناسب برای خرید مسکن 10 متری!)

این وام توسط یکی بانک خصوصی نه با عنوان صریح "وام خرید مسکن" که به عنوان تسهیلات با تکیه بر سند آپارتمان ارایه می شود.
شرط دریافت وام 1: داشتن سند آپارتمان تحت مالکیت متقاضی
شرط دریافت وام 2: مسدود شدن 22 درصد مبلغ وام به مدت 5 سال
نرخ سود وام: 18 درصد
بازپرداخت وام: 5 ساله
قسط وام: پنج میلیون و پانصد هزار تومان

  • وام خرید مسکن 200 میلیون تومانی 2 !!! ( مناسب برای خرید مسکن 10 متری!)

این وام توسط یکی دیگر از بانک های خصوصی ارایه می شود.
شرط دریافت وام: در ازای هر میزان سپرده گذاری، سه ماه بعد تا دو برابر سپرده، حداکثر 200 میلیون تومان تسهیلات داده می شود.
نرخ سود وام: 18 درصد
بازپرداخت وام: 3 ساله
قسط وام: هفت میلیون و دویست و سی هزار تومان

  • وام خرید مسکن 750 میلیون تومانی!!! ( خب فک کنم از این 25 متری جدیدا بشه باهاش گرفت)

این وام به صراحت تحت عنوان "وام خرید" توسط یک بانک خصوصی ارایه می شود.
شرط دریافت وام1: رعایت سقف 50 درصدی ارزش ملک
شرط دریافت وام2: مسدود شدن 80 درصد مبلغ وام به مدت 5 سال
نرخ سود وام: 18 درصد
بازپرداخت وام: 5 ساله
قسط وام: جدود هیجده میلیون تومان

  • وام خرید مسکن با مبلغ نامحدود!!! ( خب فک کنم این هر قسطش یه وام ودیعه مسکن باشه!)

این وام تسوط یک بانک خصوصی نه به عنوان "وام خرید" که با تکیه بر سپرده اشخاص، بدون نیاز به ترهین سند آپارتمان ارایه می شود.
شرط دریافت وام1: داشتن سند ملک صرفا برای رویت شعبه (نیاز به ترهین سند نیست)
شرط دریافت وام2: معادل 80 درصد مبلغ سپرده تسهیلات داده می شود.
در این صورت، نرخ سود سپرده به 13 درصد کاشه پیدا می کند (سپرده تا زمان بازپرداخت، قابل برداشت نیست)
نرخ سود وام: 18 درصد
بازپرداخت وام: 3 ساله
قسط وام: متناسب با میزان تسهیلات محاسبه می شود.

واقعا اینا طرح حمایتی اند؟!