تکمیل اطلاعات وام ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir

جزئیات وام ودیعه مسکن
جزئیات وام ودیعه مسکن

بعد از اعلام ثبت نام پیامکی برای دریافت وام ودیعه مسکن و کمک هزینه اجاره مسکن، فرصت تکمیل اطلاعات برای بررسی و صحت سنجی اطلاعات متقاضیان اعلام شد.

شما می‌توانید برای آگاهی از میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی خود نیز رو استعلام سابقه بیمه تامین اجتماعی کلیک کنید و سوابق بیمه خود را مشاهده نمایید.

اما گویا هنوز متقاضیان وام ودیعه مسکن، اطلاعات خود را در سامانه اقدام ملی تکمیل نکرده‌اند. برای تکمیل اطلاعات برای دریافت وام اجاره مسکن شما بایستی به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را در قسمت تکمیل اطلاعات وام ودیعه مسکن بارگذاری کنید تا امکان پالایش و معرفی واجدین شرایط فراهم شود.

میزان وام ودیعه مسکن در تهران 50 میلیون تومان، در سایر کلانشهرها 30 میلیون تومان و در باقی شهرستان ها 15 میلیون تومان است.

بازپرداخت وام یکساله، و به صورت پرداخت سود سپرده خواهد بود. و سود آن 13 درصد خواهد بود.