آن‌ها فقط انسان هستند.

پیش خودت تصویر می‌سازی که حتمن آن حسین رونقی آن نیلوفر حامدی آن جادی میرمیرانی آن هزاران اسم دیگر از تو قوی‌ترند. تصویر می‌سازی که کتک می‌خورند اما هنوز جانِ زنده ماندن دارند. تصویر می‌سازی که برق وصل‌شده را پشت سر می‌گذارند و هنوز همان شکلی هستند که اول بودند چون قوی هستند و کتک‌ها و برق‌ها کاری به کارشان ندارد.
فیلم می‌آید از حسین رونقی و می‌بینی استخوان‌بندی تنش چقدر چیزی بیش از تو ندارد. فیلم می‌آید از نیلوفر حامدی و می‌بینی چقدر اطوارهای صورتش چیزی کم از کودکانگی گاه و بی‌گاه تو ندارند. فیلم می‌آید از جادی و می‌بینی نحیفی تنش را عینک شماره‌ی بالا را خطوط پیشانی را.
و هزاران اسمی که خاطرم نیست اما روشنی چشم‌ها را در عکس‌ها و فیلم‌ها خوب خاطرم هست که قدرتی اساطیری نداشتند.