تا همیشه حالم ازین قبیل آدما بهم می‌خوره.

مدام تلاش می‌کنه تا جوونه امید رو توی دل من و برادرم میم.عین نگه داره. هر شب هزارتا پیام از کانال‌های مثبت‌اندیشی برامون می‌فرسته و جُک‌های بی‌مزه تعریف می‌کنه. پیشنهاد میده بریم سینما و هِی می‌گه بگید بخندید.

آخ مامان! آخ مامان!
تو و امثال تو باعث می‌شن که ما این حجم از خاکستری رو دووم بیاریم.
این روزها فهمیدم همه مامان‌ها دارن جونِ دوباره میدن به امیدهای خاکسترشده ما.

دلم سخت به تنگ اومده از این دلتنگی واسه مامان‌بزرگه. واسه همه‌چی. واسه رخنه سرشار غم و غصه و قصه‌هایی برای اون آدمایی که دیگه نیستن. و در نهایت دلم‌تنگته مامان. خیلی.


آنکه می‌ترسد، می‌ترساند!


__ از توییتر: امیلی امرائی

پ.ن: نمی‌دونم...فقط.. نمی‌تونم راجع به این روزا ننویسم یا اشاره‌ای بهش نداشته باشم. نمی‌تونم ذره‌ای سکوت کنم. یا ارتباطی بین این رخدادها و وقایع پیدا نکنم. نمی‌تونم بیشتر از قبل مطالعه نکنم. نمی‌تونم خواب داشته باشم به دلیل اینکه همون هم‌وطن کردم نداره. نمی‌تونم. نمی‌شه. این رو از من نخواین دیر فرندز.

https://music-fa.com/download-song/8130/

اگه دوست داشتی بیشتر از این سرود بدونی.

از پستی  که بدجور میزگردش داغ شد
از پستی که بدجور میزگردش داغ شد