زندان‌بان

با این حقوق‌های پزشکان جوان، با اذیت کردن مسئولین خیلیا هدفشون مهاجرت بود.

راه مهاجرت رو بستن فقط یه سوراخ ازش مونده :)

من به مسئول محترم عرض می‌کنم، اینطوری کسی براتون کار نمی‌کنه، هیشکی با حقوق ۱۰-۱۲ تومنی نمیره مناطق محروم کار کنه.

شما زندان هم بسازی، تهش پزشکی و طبابت رو‌ می‌بوسیم می‌ذاریم کنار ☺️. به‌قول خودت ۷ سال هزینه کردی، هزینه‌ت به فاک میره.

منم میرم سراغ شغل دیگه‌ای که درآمدش و برخورد مسئولش باهات مثل آدمه :)| مدتوئیت

ژن | ژیان | ئازادی
ژن | ژیان | ئازادی
https://open.spotify.com/track/65L3aV8lLBhegNBoAszqyp