و من بالاخره به مقصود خودم رسیدم

باورش سخته. ولی بالاخره تمومش کردم. و الان عین چییی خوشحالم😭😭😭😭😭_ ما اینجاییم در جلد یک انسان ، تا فقط تجربه کنیم

_ اینکه ناراحت باشی اشکال نداره ، ادم ها به دو دسته اگاه و نا اگاه تقسیم میشن ، انسان اگاه باید حس کنه ( شادی ، غم ، ناراحتی ، لذت….) و فکر میکنه به اطراف و جهانی که توش زندگی میکنه و انسان اگاه نمیتونه خوشحال باشه اما انسان نا اگاه تنها عین ماشینیه که توسط محیط اطراف کنترل میشه و برنامه خاصی رو انجام میده تا وقتی که بمیره برای مثال کار میکنه ، پول درمیاره و میمیره

در هر نقطه ای که هستی کافی ای ، و تفسیر دقیق از انسان موجودیه که ضعیفه و پر از نقص ، اما میتونی بعد از پذیرفتن خودت و چیزی که هستی شروع کنی به افزودن به اندوخته های درونیت تا به حدی از رضایت برسی اما باید بدونی در این دنیا هیچکس کامل و بی نقص نخواهد شد._ ما اینجاییم در جلد یک انسان ، تا فقط تجربه کنیم