کتاب مدرس مرجع

چگونه بهترین مدرس حوزه خود باشیم و زندگی دیگران را متحول کنیم؟

با پشت ‌صحنه صنعت آموزش آشنا شوید! آموزش‌هایی در رده جهانی درست کنید! کتابتان را در ۳۰ روز بنویسید! و با آموزش‌هایتان در زندگی هزاران نفر تحول ایجاد کنید! فهرست مطالب کتاب پیشگفتار دکتر احمد روستا مقدمه ژان بقوسیان فصل ۱: پشت پرده صنعت آموزش در این فصل یاد می‌گیرید که چرا برخی از مدرس‌ها با داشتن تخصص بالا موفق نیستند! فصل ۲: ده محصول مدرس مرجع در این فصل به معرفی ده محصول می‌پردازیم که داشتن آن برای مدرس مرجع ضروری است! فصل ۳: ساخت آموزش در رده جهانی در این فصل یاد می‌گیرید با فرمول «ماز» آموزش‌هایی در رده جهانی درست کنید! فصل ۴: نوشتن کتاب در ۳۰ روز با روش گفته شده در این فصل می‌توانید در ۳۰ روز کتابتان را بنویسید و به مرحله چاپ برسانید. فصل ۵: بازآفرینی اطلاعات بازآفرینی اطلاعات به شما کمک می‌کند محصولات بیشتری داشته باشید و مخاطبان بسیار بیشتری بیابید. فصل ۶: روش بازاریابی مدرس مرجع در این فصل با ۳ ایده بسیار مهم و کلیدی درباره بازاریابی آموزش آشنا می‌شوید: زنجیره محصولات، ساخت تریبون و برگزاری کمپین فصل ۷: شخصیت مدرس مرجع برای تبدیل شدن به مدرس مرجع باید بر شخصیت خودتان هم کار کنید. در این فصل شخصیت مدرس مرجع تشریح می‌شود. فصل ۸: ایجاد تحول در زندگی دیگران در این فصل ۱۰ نکته کلیدی می‌آموزید که با رعایت آن در آموزش‌هایتان می‌توانید زندگی دیگران را تغییر دهید.

https://ketabads.ir/management-book/ad/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9,653