آیا انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی»ست؟!

▪️محمد مومن(از فقهای شورای نگهبان):

ولایت‌فقیه، نیازی به رأی مردم ندارد... امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت، مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند، و چون رأی نزدیک به 100% مردم، موافق با این حکومت بود، لذا «جمهوری» نام گرفته است.

▪️احمد جنتی(از فقهای شورای نگهبان):

ملّت به عنوان ایتام، محسوب می‌شوند و عالمان که در حکم قیّم و والیان امر هستند، کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند.

▪️عباس کعبی(از حقوقدانان شورای نگهبان):

بررسی صلاحیتها و احراز صلاحیت نامزدها، حق ویژه ولیّ امر است؛ چرا که «نصب» کارگزاران حکومت اسلامی، جزء حقوق ولیّ امر است.


درباره «امکان سنجی انتخابات» اثر محمد سروش محلاتی