بانک سوالات مبانی مراقبت های پرستاری کوزیر و ارب

کتاب تست کوزیر با هدف آمادگی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل برای آزمون‌های دکتری پرستاری، صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون جامع بالینی تالیف و گردآوری شده است و در آن سوالات نکته‌ای و مهم هر فصل از کتاب اصول پرستاری کوزیر و ارب را ارائه کرده است.

چرا خواندن کتاب تست کوزیر توصیه می‌شود؟

از بین کتاب‌هاى مختلف اصول و مراقبتهاى پرستارى، کتاب کوزیر یکى از جامع ترین کتاب‌ها مى‌باشد و آن چه را که پایه‌ى علم پرستارى در حوزه‌هاى مختلف است را بیان مى‌کند. در ایران نیز از سال 1397 منابع و رفرنس‌های آزمون دکتری پرستاری تغییر یافت و بیشتر سوالات درس اصلی این آزمون یعنی مبانی مراقبتهای پرستاری از کتاب Kozier and Erb طرح شد.

در پی تغییرات منابع و رفرنس‌های این آزمون، مطالعه نمونه سوالات کتاب تست کوزیر برای داوطلبین شرکت کننده بسیار حائز اهمیت گردید.

فهرست کتاب تست کوزیر و ارب

 1. عملکرد پرستاری تاریخی و معاصر
 2. تحقیق و عمل مبتنی بر شواهد در پرستاری
 3. جنبه های قانونی پرستار
 4. ارزش ها، اخلاقیات و دفاعیه ها
 5. سیستم های ارائه بهداشت و درمان
 6. تداوم مراقبت و پرستاری در جامعه
 7. مراقبت های پرستاری بهداشتی در منزل
 8. پرونده الکترونیکی سلامت و فناوری اطلاعات
 9. تفکر انتقادی و استدلال بالینی
 10. بررسی و شناخت
 11. تشخیص
 12. برنامه ریزی
 13. اجرا و ارزشیابی
 14. مستند سازی
 15. مراقبت
 16. برقراری ارتباط
 17. آموزش
 18. هدایت، مدیریت و تفویض اختیار
 19. ارتقا سلامت
 20. سلامتی، تندرستی و بیماری
 21. مراقبت های پرستاری با فرهنگ پاسخگو
 22. روش های درمانی تکمیلی و جایگزین
 23. مفاهیم رشد و تکامل
 24. ارتقا سلامت از دوران بارداری در سنین نوجوانی
 25. ارتقا سلامت در بزرگسالان، جوانان و میانسال ها
 26. ارتقا سلامت در سالمندی
 27. ارتقا سلامت خانواده
 28. علائم حیاتی
 29. ارزیابی سلامت
 30. ارزیابی و مدیریت درد
 31. ضدعفونی و پیشگیری از عفونت
 32. ایمنی
 33. بهداشت
 34. تست های تشخیصی
 35. داروها
 36. تمامیت پوست و مراقبت از زخم
 37. پرستاری بعد از عمل
 38. ادراک حسی
 39. خودپنداره
 40. تمایلات جنسی
 41. معنویت
 42. استرس و سازگاری
 43. فقدان، سوگواری و مرگ
 44. فعالیت و ورزش
 45. خواب
 46. تغذیه
 47. دفع ادرار
 48. دفع مدفوع
 49. اکسیژن رسانی
 50. سیستم گردش خون
 51. مایعات، الکترولیت و اسید و بازها