بهترین ترجمه فیزیولوژی گایتون

کتاب فیزیولوژی گایتون 2021 ترجمه فارسی کتابی که نام آن برای تمامی دانشجویان رشته علوم پزشکی آشناست و حتما در طول دوره تحصیل با اون سر و کار خواهند داشت. به دلیل آن که هر یک از دانشجویان رشته‌های پزشکی نیاز دارند این کتاب را از همان ترم‌های ابتدایی تهیه کرده و همواره به همراه داشته باشند.

در ابتدا لازم است بهترین ترجمه فیزیولوژی گایتون معرفی شود چراکه کتاب گایتون یکی از مباحث پایه در زمینه رشته پزشکی است، ترجمه‌های فارسی زیادی نیز برای آن ارائه شده است. تعدد زیاد ترجمه این کتاب در بازار سبب شده است تا انتخاب و خرید کتاب گایتون فارسی همواره برای دانشجویان پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط دشوار باشد.

فیزیولوژی گایتون ترجمه دکتر حائری روحانی

کتاب گایتون ترجمه دکتر نجفی

کتاب گایتون ترجمه دکتر فرخ شادان