بهترین کتاب های پزشکی جهان

دانشجویانی که در رشته‌های مختلف پزشکی تحصیل می‌کنند، طبیعتا نیاز به تهیه کتاب های مرجع پزشکی دارند. بنابراین لازم است این کتاب های رفرنس بروز بوده و ترجیحا آخرین ویرایش آن استفاده شود چراکه دانشجو بتواند مفاهیم پیچیده را با درک بهتری فراگیرد.

چند کتاب مختلف در رشته پزشکی وجود دارد که مطالعه آن‌ها در بیشتر رشته‌های علوم پزشکی ضرورت دارد و از کتاب‌های پایه و بهترین کتاب های رفرنس پزشکی جهان هستند. کتاب فیزیولوژی گایتون، بافت شناسی جان کوئیرا، کتاب آناتومی گری و همچنین جنین شناسی لانگمن و… از جمله کتاب‌های تخصصی و پایه در رشته پزشکی به شمار می‌آید که از اهمیت بالایی در این رشته برخوردار است.

۱- اصول پزشکی داخل هریسون Harrison’s Principles of Internal medical

۲- بهترین کتاب جیبی پزشکی داخلی Pocket Medicine

۳- با ارزش ترین کتاب در زمینه پزشکی داخلی کتاب پزشکی گلدمن سیسیل Goldman-Cecil Medicine

۴- کتاب جدید ترین تشخیص ها و درمان های پزشکی Current Medical Diagnosis

۵- کتاب On Rounds- 1000 Internal Medicine Pearls

۶-کتاب راهنمای بیتس برای معاینات فیزیکی و گرفتن سابقه Bates’ Guide to Physical Examination & History Taking

۷- کتاب گام به گام به سوی پزشکی Step-Up To Medicine بهترین انتخاب برای دانشجویان

۸- راهنمای پزشکی هریسون Harrison’s Manual of Medicin

۹- کتاب ملاحظات پزشکی داخلی هیئت جانز هاپکینز Johns Hopkins Internal Medicine Board Review