کتاب راهنمای عملی کاربردهای لیزر

کتاب کاربردهای لیزر یکی از بهترین و دقیق‌ترین و حتی کاربردی‌ترین کتاب‌هایی است که در این زمینه نگارش شده است. رئوس مطالب موارد زیر را شامل می‌شود: آناتومی مربوطه، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون‌ها، طبقه‌بندی و توضیح در مورد نحوه‌ی انجام کار، عوارض و نحوه‌ی برخورد با آن، جداول مقایسه‌ای و جداول مواد مورد نیاز، دستورالعمل اقدامات قبل و بعد انجام لیزر و همچنین فرم رضایتنامه، نحوه‌ی انجام لیزر به صورت نمونه و لیست منابع. در این کتاب از عکس‌های زیاد و متنوعی برای نشان دادن نتایج قبل و بعد از لیزر استفاده شده است.

فهرست کتاب کاربرد لیزر در پزشکی

بخش اول – مفاهیم کلیدی

بخش دوم – معرفی و مفاهیم پایه

بخش سوم – درمان

  • فصل 1: موی زائد
  • فصل 2: ضایعات پیگمانته
  • فصل 3: ضایعات عروقی
  • فصل 4: پاک کردن خالکوبی
  • فصل 5: چین و چروک (جوان سازی غیر تخریبی)
  • فصل 6: چین و چروک (جوان سازی تخریبی)
  • و..

کتابشناسی