سپتیک تانک | پایپ گستر

بهداشت و راه حل سازمان جهانی بهداشت

امروزه بحث بهداشت یکی از حیاتی ترین ضرورت های زندگی بشر در حال حاضر میباشد که علیرغم هشدارهای سازمان بهداشت جهانی WHO باز هم شاهد بی دقتی و سهل انگاری در بعضی امور بهداشتی هستیم . بدین منظور در مورد دستگاهی صحبت خواهیم کرد که توانسته انقلابی عظیم در تکنولوژی و صنعت تصفیه فاضلاب ایجاد کند. نام این دستگاه سپتیک تانک است.

سپتیک تانک
سپتیک تانک

آشنایی با سپتیک تانک

سپتیک تانک دستگاهی است که با انبار کردن فاضلاب در داخل محفظه خود ابتدا لجن ها را روی همدیگر انباشته میکند و بدلیل اینکه داخل سپتیک تانک بی هوازی است، میگروارگانیسم هایی با نام علمی هتروتروف باعث تجزیه فاضلاب داخل مخزن سپتیک تانک میشود.

آیا سپتیک تانک موثر است ؟

سپتیک تانک می تواند حدود 30٪ آلودگي را كاهش دهد كه اين مقدار كم محسوب میشود و نياز سازمان حفاظت محيط زيست را برطرف نميسازد . اما بعلت اينكه در شهرهايی مختلف بويژه شهرهایی كه در آنها شبكه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( شهرهايي استان مازندران ) ، سپتیک تانک كاربرد وسيعی داشته و فاضلاب تصفيه شده بايد به زمين و يا آبهای سطحی و زيرسطحی منتقل گردد . البته دفع فاضلاب ناشی از سپتيك تانك به رودخانه ها ، زمينهای كشاورزی و غيره مشكلاتی از قبيل آلودگی آبها ، شيوع انواع بيماريهای واگير و غير واگير ، نابودی محصولات كشاورزی و غيره را نيز بهمراه دارد .

عمل سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

نگفته نماند که این انباشتگی مواد فاضلابی روی هم باعث میشود ک مواد جامد در ته سپتیک تانک بماند و پساب بدلیل چگالی پایین در بالا بماند و به مرور یه جداسازی هم صورت پذیرد.
این پساب که عاری از هرگونه مواد جامد است، بهترین منبع برای آبیاری زمین های کشاورزی میباشد تا کشاورزان از آبهای زیرزمینی برای آبیاری محصولات خود استفاده نکنند.

سپتیک تانک | پایپ گستر
سپتیک تانک | پایپ گستر

روش محاسبه جرم روی سيستم سپتیک تانک

از مدل (fixed-film) برای كنترل شدت واكنش در RBC میتوان استفاده كرد فاز مايع در تماس با ديسكها كاملاً يكنواخت (مخلوط كامل) و انتقال جرم موجود نامحدود فرض ميشود، بدين ترتيب موازنه جرم روی سوبسترا بصورت زير بيان ميشود

(12-2) QSi-QSe+Rsvb=0

Q= L/s دبی جریان Si=mg/L غلظت سوبسترا ورودی

Se=mg/L غلظت خروجی Rs=mg/L.t نرخ مصرف سوبستراسطح biofilm

Vb=(biomass) Vb=av

براي واكنشی كه از سينيتيک موناد تبعيت میكند، موازنه جرم بصورت زير درمی آيد :

QSi - QSe - kxSe/Y(k+Se)*av=0

P=kXb/Y میدهد Se/Si=1//1+pu/k+Se زمان اقامت

O=V/Q فاز مایع

اگر نفوذ مايع سوبسترا از فاز مايع به فصل مشترك مايع biofilm انجام گيرد موازنة جرم بصورت زير بيان مي‌شود:

(15-2) QSi-QSe-kLa(Se-Sf)v=0

با معرفي كردن زمان اقامت (ليتر) حجم مايع v= ضريب انتقال جرم kLa= و صفر قرار دادن sf در نزديكی فصل مشترک داريم :

براي N مرحله بصورت سری و زمان اقامت يكسان براي هر مرحله، مايع سوبسترای خروجی عبارتست از :

Se/Si=[1/1+kaO]

اگر جامدات معلق به مايع اضافه شوند ، ترم مختص به آنها به معادلة موازنه جرم اضافه مي‌گردد.

لاموتا حد سرعت مايع را كمتر از (مول بر ثانیه0.8) يافت ، در اكثر سيستم‌های RBC شدت واكنش توسط انتقال جرم كنترل ميگردد

پایپ گستر تولید کننده سپتیک تانک

شرکت پایپ گستر که یکی از پیشگامان تولید سپتیک تانک در کشور میباشد، توانسته است با موفقیت در 35 پروژه بزرگ از جمله :

  • نصب سپتیک تانک 30 مترمکعب – 2 دستگاه
  • نصب سپتیک تانک 25 مترمکعب – 3 دستگاه

و...

بدین منظور پایپ گستر 3 سال متوالی است که بعنوان بهترین شرکت تولید کننده سپتیک تانک در کشور و در عرصه تصفیه فاضلاب در حال انجام وظیفه میباشد .