نحوه اتصال لوله کاروگیت

اتصالات لوله کاروگیت

همانطور که میدانیم متراژ تولیدی لوله کاروگیت شاخه های 6 متری یا نهایتا 12 متری خواهد بود . به همین منظور برای اینکه بخواهیم لوله های فاضلابی | لوله کاروگیت را بهم متصل کنیم ، دو راه خواهیم داشت :

1- با استفاده جوش کاری ( جوش اکستروژن )

2- با استفاده از کوپلر واشر ( کوپلینگ لوله کاروگیت )

اتصال لوله کاروگیت بوسیله جوش اکستروژن

جوشکاری با دستگاه اکستروژن همانند این است که شما در حال لحیم کاری هستید و بدین صورت که با استفاده از دستگاه اکستروژن و مواد موجود در محفظه این دستگاه ، دور تا دور لوله های به هم وصل شده را جوشکاری می کنند .

پس در اینجا این نتیجه حاصل می شود که باید قطر درونی لوله کاروگیت به حدی باشد که انسان بتواند داخل لوله شده و جوشکاری درونی را انجام دهد و سپس از بیرون هم جوشکاری انجام گردد . قطر مورد نیاز برای انجام جوش اکستروژن سایز 1200 میلیمتر یا همان 120 سانتی متر است .

تفنگ جوش اکستروژن لوله کاروگیت
تفنگ جوش اکستروژن لوله کاروگیت

اتصالات لوله کاروگیت بوسیله کوپلینگ ( کوپلر واشر سرخود )

در اینجا باید اشاره کنیم منظوراز کوپلر واشر همان حالت نر و مادگی هست . هر لوله کاروگیت در سر خود یک واشر نیز دارد که بوسیله کوپلر به یکدیگر متصل می گردند . گاهی بایستی از وسط لوله کاروگیت نصف گردد که دو سر لوله کاروگیت بدون واشر هست و باید برای هر انتها و ابتدای لوله کاروگیت یک واشر جا انداخته و به وسیله کوپلر بکدیگر متصل شوند .

واشر موجود در لوله کاروگیت
واشر موجود در لوله کاروگیت