کاربرد های سپتیک تانک در کشورهای دیگر

طراحی و ظرفیت سپتیک تانک میتواند در کشوری با کشور دیگر با توجه به نوع عملکرد سپتیک تانک و بعضی عوامل متفاوت باشد . این عوامل شامل تعداد خانوار، نوع خاک، شیب سواحل (منطقه آبخیز)، اندازه لات، نزدیکی به آبهای سطحی (منظور رود و دریا و...) و شرایط آب و هوایی یا حتی تغییرات محلی هم است. در زیر ده مورد از رایج ترین موارد استفاده از انواع سیستم های سپتیک آمده است . این فهرست اصلا جامع نیست؛ چراکه انواع مختلفی از سیستم سپتیک تانک هم وجود دارد

  • سپتیک تانک
  • سیستم ساده
  • سیستم اتاقی
  • سیستم توزیع قطره ای
  • استفاده بعنوان یک واحد هوازی
  • سیستم صخره مانند
  • سیستم تصفیه با فیلترشنی
  • سیستم تبخیر و تعریق از سطح
  • سیستم باتلاقی فاضلاب
  • سیستم تصفیه فاضلاب جمعی (پکیج تصفیه فاضلاب)

در ادامه توضیحاتی مفصل در خصوص هریک از موارد بالا خواهیم نوشت . لطفا با ما همراه باشید تا از نحوه کارکرد سپتیک تانک باخبر شوید .