تکنیکی برای افزایش تمرکز در کارها

اخیرا یک مطلبی را مطالعه می کردم، در مورد مسائل و مشکلات عدم تمرکز در کارها صحبتی کرده بود و برای رفع عدم تمرکز، راهکاری ارائه کرده بود. مطمئن نیستم که آیا یک روش خاص و معروف بود یا خیر. اما از این جهت که راهکار ارائه شده به نظر قادر به حل مساله بود، اینجا برای شما آنرا ذکر می کنم.

برای رفع مشکل عدم تمرکز در کارها، توصیه شده بود:

1- حداکثر 6 کار که فردا باید انجام شود را لیست کنید.

2- این کارها را به ترتیب اولویت مرتب کنید.

3- در روز کاری بعد، به همین ترتیب کارها را انجام دهید.

نتیجه این می شود که شما روی هر کار متمرکز هستید و با انجام آن، آن وظیفه به پایان رسیده و درگیری ذهنی شما نسبت به آن پایان یافته است.

یک تجربه ای در زمیه عدم تمرکز دارم. بد نیست آن را نیز اینجا بیان کنم.

در زمان تلاش برای قبولی در آزمون ارشد، افکار و مسائل مختلف به سراغ من می آمد. هر فکری که شما فکرش را بکنید. از مسائل مالی و عاطفی گرفته تا مثلا جر و بحث با فلان شخص.

هر موقع که از درس خواندن منحرف می شدم، یک خط روی میز می کشیدم و به خودم می گفتم بعدا بهش فکر می کنم. در روز های ابتدایی شاید در روز بالغ بر 20 خط کشیده می شد اما به مرور، پس از گذشت نزدیک به یک ماه، تعداد خط ها در هر روز به تعداد انگشت های دست هم نمیرسید.

و البته این نکته را هم بگویم که زمان مطالعه از 8 صبح بود تا 8 شب.