شغل یا کسب وکار مورد علاقه را چگونه پیدا کنیم؟

آیا شما برای پیدا کردن شغل یا کسب وکار مورد علاقه  فقط در دنیای بیرون از خودتان در حال کاوش و جستجو هستید یا اینکه معتقدید بخش مهمی از یافتن یا خلق شغل وکسب وکار مورد علاقه به خودمان بر می گردد؟

شغل مورد علاقه
شغل مورد علاقه


در جامعه ما نگاه به شغل و یا کسب وکار کمی متفاوت با سایر نقاط دنیاست.به این دلیل که منتظریم دولت یا پدر ومادر برایمان شغل ایجاد یا کسب وکار راه اندازی کند.در نقش مهم دولت در ایجاد زیرساخت ها و بسترهای کسب وکار اصلا شکی نداریم.منظور دست روی دست گذاشتن  و به انتظار دولت نشستن افراد است.البته شاید  تقصیر چندانی نداشته باشیم .روش آموزش ما در دوران تحصیل و نحوه تربیت در خانواده ما را به این نوع نگرش سوق داده است.یعنی همیشه نگاهمان به دنیای بیرون است تا دنیای درون.

بخش مهمی از علاقه مند بودن به کسب وکار و یا شغل به کشف علاقه های فردی  بر می گردد.با خودآفرینی ابتدا باید بدانیم به چه شغل یا کسب وکاری علاقه داریم .آشنایی با جنبه های لذت بخش کار  در فهم ما نسبت به شغل یا کسب وکار مورد علاقه خیلی مهم است.آلن دوباتن در کتاب شغل مورد علاقه به ۱۲ جنبه لذت بخش یک کار اشاره می کند که در این مطلب به آنها اشاره می کنیم.

لذت از طبیعت
لذت از طبیعت۱۲ جنبه لذت بخش کار

۱-لذت پول در آوردن

۲-لذت زیبایی

۳-لذت خلاقیت

۴-لذت فهم

۵-لذت ابراز خویشتن

۶-لذت فناوری

۷-لذت یاری به دیگران

۸-لذت رهبری

۹-لذت تدریس

۱۰-لذت استقلال

۱۱-لذت نظم

۱۲-لذت از طبیعت

در سلسله مطالبی در وب سایت خودآفرینی در خصوص هر یک از این جنبه ها به تفصیل نوشته ایم.

از اینکه وقت ارزشمندتان را در راه مطالعه این پست اختصاص می دهید بسیار سپاسگزارم.ممنون می شوم با ارائه نظرات تان به بهتر شدن نوشته ها کمک کنید.