دکّان

آدم‌ها...

همه‌چیز را همین جور آماده

از «دکان‌ها» می‌خرند.

اما چون دکانی نیست که «فکر» معامله کند

مانده‌اند همین جور «بی‌فکر»

(الهام از کتاب شازده کوچولو)

-------------------------------------------------------------------------------------------------