ویرگول
ورودثبت نام
کیانا شین
کیانا شین
خواندن ۱ دقیقه·۴ سال پیش

تفاوت طراحیِ انسان محور (HCD) با طراحیِ کاربر محور (UCD)

لازمه‌ی یک طراحی خوب شناخت اصولی انسانی، برای تعامل صحیح ایشان با محصول است. در برخی موارد، این مطالعه باید جزئیات بیشتری را در بر بگیرد و در برخی موارد کمتر. اما تفاوت این دو نوع سبک مطالعاتی در زمینه‌ی طراحی محصول چیست؟ در ادامه به اختصار توضیح می‌دهیم:


 طراحیِ انسان محور و ‌طراحیِ کاربر محور در طراحیِ‌تجربه‌ی کاربری
 طراحیِ انسان محور و ‌طراحیِ کاربر محور در طراحیِ‌تجربه‌ی کاربری


در فرآیند شروع طراحی، با محوریت قرار دادن و تمرکز بر نیازهای انسان (Human Centered Design)، چهارچوبی تشکیل می دهیم تا دیدگاه‌های انسانی را در طی فرآیندِ طراحی بتوانیم در طرح محصول خود ادغام کنیم. طراحیِ انسان محور بر اساس خصوصیات طبیعی روانشناسی و ادراکی انسان پایه‌گذاری شده است؛ در حالیکه طراحیِ کاربرمحور (User Centered Design) نسخه‌ی متمرکز و مختصرتری از طراحی انسان محور و با تمرکز بیشتر بر کاربران یا مخاطبان هدف پایه‌ریزی شده است.

در گروه UCD طراحان می‌بایست با مطالعه بیشتر بر جمعیت هدف مثلاً با دیدن جزئیات پروفایل کاربران هدف از قبیل سن، جنسیت، محل زندگی، وضعیت اجتماعی، سطح بالقوه‌ی تحصیلات و پیشینه‌ی حرفه‌ای، عوامل اجتماعی تاثیرگذار و سایر علایق فردی، می‌تواند پیشینه‌ی خوبی برای رسیدن به اطلاعاتی که می‌تواند با مدنظر قرار دادن آن موارد در طراحی خود کاربران هدف را جذب کند را کسب کند.

بنابراین می‌توان گفت قدم اول در مطالعات انسانیِ قبل از شروع طراحی، HCD و سپس UCD می‌باشد.

uiuxhcducdطراحی
در جستجوی بهترین طرح و ایده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید