اموزش سیاست ، همیشه پیروز میدان باشید

هر چه در اینترنت می گردم مطلبی را پیدا نمی کنم که مربوط به اموزش سیاست و استفاده درست ان در کار های و رابط روز مره ما باشد. همه ما گاها اشتباهاتی را انجام می دهیم که اکثر به خاطر نادانی و بی سیاستی ما ناشی میشود.

سیاست واقعا چیست ، چه نوع سیاست هایی داریم و چگونه در روابط ان را اجرا کنیم . چطور رییسمان را راضی نگه داریم چطور دل یک دختر را برباییم این ها نمونه ای از مشکلات همه ماست که فقط با سیاست حل می شود.

سیاست یعنی قانون انجام کار


خود من بارها قربانی بی سیاستی خودم شدم چه در روابط با دختر ها و چه در روابط با کارفرما ها. سیاست ها به شما کمک می کنند خواسته های خود را به پیش برانید و در اوج بدرخشید. سیاست به شما قدرت می بخشد سیاست همه چیز را برای شما به ارمغان می اورد.

دنیا عادلانه نیست بعضی ها کارگر می شوند با حقوق کم و بعضی ها هم فوتبالیست می شوند با درامد و نفوذ زیاد. این عادلانه نیست چون این کارگر اسست که چرخ جامعه را می چرخاند نه فوتبالیست. فوتبالیست ها سر کارگر ها را گرم می کنند تا قدرتمندان حق انها را چپاول کنند.

در دنیا دو قشر همیشه در گرفتاری و بدبختی سر کرده اند کارگران و سربازان به هیچ عنوان جز این دو قشر نباشید چون زندگی مذلت بار خواهید داشت. اینها نمونه کوچکی از سیاست هایی هست که وجود دارند انتخاب کنید که ازاد باشید و ازادی بدون داشتن سیاست ممکن نیست.

سیاست مداران با استفاده از یک مثلث مردم را کنترل می کنند ، فقر، مذهب، ترس

اگر خوب دقت کنید به جمله بالا می بینید همان بلایی که به اسم دین سر ما اورده اند جز این مثلث حساب میشود. در جایی که دین دیگر برای کنترل مردم کافی نباشد از فقر استفاده می کنند و اگر فقیران شورش کردند از ترس استفاده می کنند..


نظرات خود را در باره این مطلب برای من بنویسید در پست های بعدی قانون های سیاست را یکی یکی برسی می کنم تا در زندگی بتوانید به نهایت کمال و خوشبختی برسید.