آرامش

چه زندگی زیبایی.

نگاه که به این زندگی می کنی، می بینی که همه ی خانواده خوشحال هستند.

لازمه که یک میهمانی منزلشان بروی، کلی لذت می بری.

از این که در کنارشان هستی لذت می بری.

اما این خانواده، چگونه به این جا رسیدند؟

چه کاری انجام دادند که زندگیشان این گونه شد؟

جواب این سوال، این است: آرامش.

یعنی اگر یکی از اعضای این خانواده عصبانی باشد و دائم از همه ایراد بگیرد و داد و بیداد کند،
بقیه ی اعضای خانواده با آرامش با او برخورد می کنند.

در بسیاری از خانواده ها، وقتی یکی از اعضای خانواده داد بزند، بقیه می گویند: اگر جواب ندیم پر رو تر می شه،

پس سریع شروع می کنن، به داد و بیداد کردن، و قطعا با این روش روزهای سختی را خواهیم داشت.

اما اگر یاد بگیریم که با کمال آرامش برخورد کنیم:

به این معنا که فرزند ما از مدرسه آمده و خسته است و دارد غر می زند، ما با آرامش کنار او بنشینیم و به حرف هاش گوش کنیم، کم کم او هم آرام می شود.

شاید چند مرتبه ی اول، هم برای ما سخت باشد و هم برای او تعجب برانگیز،

اما بعد از مدتی، به صورت عادت در می آید و چه عادت خوبی هست.

امتحان کنید، مطمئن باشید که به لطف خدا جواب خوبی را خواهید گرفت.

حتی اگر می خواهید برخوردی هم انجام دهید، با کمال آرامش و بدون عصبانیت و توهین، نکات لازم را به او بگویید.

زیبا با او صحبت کنید.

با آرامش، آرامش را به زندگیتان برگردانید.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی