انرژی و محبت در خانواده

 هستند پدر و مادری که همیشه، پر از انرژی مثبت هستند. محبت را در زندگی جدی می گیرند.

به این معنی که مشکلاتی که سرکار و یا در منزل اتفاق می افتد را به خانواده ی خود منتقل نمی کنند و اجازه نمی دهند که ناراحتی و عصبانیت آن ها، انتقال پیدا کند به دیگر اعضای خانواده.

به عنوان مثال: در منزل مشکلی پیش می آید، و وقتی همسر و یا فرزند وارد منزل می شوند، آرامش خود را حفظ می کنند و به گونه ای برخورد می کنند، که همسر و فرزند متوجه مشکلات آن ها نمی شوند.

اگر هم قرار است، مشکلات گفته شود، زمان مناسب و لحن مناسب را پیدا می کنند.

یعنی غصه و مشکلی که دارند را، چنان قصه ای برایش درست نمی کنند که کل خانواده باید بنشینند و به قصه ی پر از غصه ی این شخص گوش کنند.

خیلی ها هیچ مشکلی ندارند، یعنی بهترین زندگی، بهترین ماشین، بهترین غذاها، اما به خاطر رفتار پدر و مادر و یا همسر، زندگیشان را زیبا نمی بینند،

اما کسانی هستند که امکانات زیاد دنیایی ندارند، اما با همین امکانات، راحت و زیبا زندگی می کنند.

به همسر و فرزندشان محبت می کنند.

باید بدانیم که فرزند ما، احتیاج به خود ما دارد ، اما نه به وسایل و اسباب بازی های گران قیمت.

همسر ما آرامش کنار ما را می خواهد و نه کباب و جوجه کباب، از بهترین رستوران های شهر.

آرامش خانواده ی ما، باعث آرامش ما می شود.

پس به خاطر خودتان هم که شده، آرامش را به خانواده تان هدیه بدهید.

پس سعی کنید و تلاش کنید، برای عوض شدن.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی