معنویت و فرزندان

فرزندان ما در زندگی آینده، مشکلات بسیاری خواهد داشت.

گرفتاری ها در زندگی همه وجود دارد، اما باید از همان کودکی شرایطی را فراهم کنیم، آموزش هایی را بدهیم،

تا فرزندان ما، وقتی دارند با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و به هم نریزند.

مساله ی بسیار مهمی است. حتما در زندگی روزمره کسانی را می بینیم که با یک اتفاق، بسیار به هم می ریزند.

یکی از بهترین آموزش هایی که باید به فرزندانمان بدهیم، تا فرزندان ما با کمک آن بتوانند آرامش خود را حفظ کنند، بحث معنویت است.

الا بذکر الله تطمئن القلوب

یعنی با ذکر خدا دل ها آرام می شود.

متاسفانه بسیاری از پدرها و مادرها، فقط به فکر شکم و جسم فرزندان هستند و اهمیتی به روح فرزندان نمی دهند،

تا در شرایط سخت زندگی بتوانند با کمک آن آرامش خود را حفظ کنند.

شناخت این که همه ی عالم بی حساب و کتاب نیست و خدایی هست که به فکر بندگانش است، و در شرایط سخت می توان به این خدای بی نهایت اعتماد کرد، بسیار به انسان ها آرامش می دهد.

پس به همان اندازه که به فکر جسم فرزندانتان باشید، به فکر روح فرزندانتان هم باشید.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی