هدف گذاری برای فرزندمان

یکی از بزگترین مشکلاتی که فرزندان ما دارند، این است که نمی رسند همه کارهایشان را انجام دهند و همیشه از این همه تکلیف، گله دارند.

که البته حق هم می گویند.

یعنی از صبح که بیدار می شوند، به مدرسه می روند و تا ساعت 3 و 4 مدرسه هستند.

بعد از آن که به منزل می آیند، تازه باید به کلاس های زبان و هنری و ورزشی بروند.

از آن کلاس ها که برمی گردند، باید تکالیف مدرسه را بنویسند و پس از آن بروند بخوابند که فردا صبح به مدرسه بروند.

ما هم جای فرزندانمان بودیم، احتمالا خسته می شدیم.

بنابراین راه حل برطرف کردن این مشکل، دانستن مدیریت زمان است.

اولین نکته در بحث مدیریت زمان، بحث هدف گذاری است.

یعنی با کمک فرزندمان هدف گذاری کنیم.

یعنی ببینیم فرزند ما چه توانایی هایی دارد و می خواهیم و می خواهد در آینده به کجا برسد.

و آن را به عنوان هدف او انتخاب کنیم.

مورد دوم، اولویت بندی است.

یعنی وقتی متوجه شدیم که فرزند ما چه هدفی دارد، آن وقت می توانیم کارهای مهمی که او را به هدفش می رساند مشخص کنیم و برخی کارها را کنار بگذاریم.

و مورد سوم، این که یاد بگیرید، با کمال ادب، به برخی از کارها و میهمانی ها و خریدها و... نه بگوید.

البته تفریح را انجام بدهد، اما برخی از کارهایی که همیشه انجام می داده و او را از هدفش دور می کرده را کنار بگذارد.

پس سعی کنید، با مدیریت زمان آشنا بشوید، هدف را بنویسد و برای رسیدن به آن هدف ها تلاش کنید.

پیش به سوی جامعه ی آرمانی