ریال، واحدی که هست ولی نیست

اسکناس هزار تومانی، ببخشید ده هزار ریالی!
اسکناس هزار تومانی، ببخشید ده هزار ریالی!

داشتم دربارۀ موضوعی جستجو می‌کردم که بودجه امسال را دیدم:

... به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) به شرح زیر است ...

انصافاً تبدیل ریال به تومان برای چنین رقم بزرگی، سربار نیست؟

واحدی که فقط در کتاب‌های درسی و بوروکراسی اداری جا خوش کرده و جایگاهی در زندگی مردم ندارد اصلاً چرا باید وجود داشته باشد؟ کدام فروشنده‌‌، کدام خریدار، کدام کاسب، کدام نانوا، کدام میوه‌فروش، کدام کارمند بانک از ریال استفاده می‌کند که اسکناس‌ها را به ریال چاپ کرده‌اید؟ من که جز اشتباه، خیری از آن ندیدم. واحد پولی که سر زبان‌ها نیست یعنی اصلاً نیست؛ یعنی شرش کم!