چرا کارآفرینان باید دنبال سرمایه گذار باشند:


یکی از نکاتی که به نظر من مهم است توانایی جذب سرمایه گذار می‌باشد. حتی اگر کارآفرینی توانایی پرداخت هزینه های اولیه را دارد، باز باید چالش جذب سرمایه را به عهده بگیرد. این به این معنا نیست که کارآفرین bootstrap یا تامین سرمایه توسط خود را نادیده بگیرد. Bootstrapping یکی از از نشانهای تعهد است، ولی فرایند جذب سرمایه فواید زیادی برای کارآفرین دارد.

فایده اول متقاعد کردن دیگران است. در این فرایند شما در اثر سوالاتی که از شما می‌شود ایرادات ایده خود را متوجه می‌شوید و سعی در رفع آن خواهید کرد. در اول کارآفرین ممکن است ایراد کار خود را نبیند یا ناخوداگاه نا دیده بگیرد. کارآفرین ممکن است فرایند رشد را خیلی راحت‌تر از آنچه در واقعیت اتفاق میافتد در نظر گیرد. داشتن سرمایه گذار درست و جلسات منظم با آنها مانع این کار می‌شود.

فایده دوم پاسخگو بودن یا accountability می‌باشد. وقتی سرمایه گذار پول خود را در اختیار شما قرار می‌دهد از شما انتظار جواب دارد. این باعث می‌شود که بر هزینه های خود تسلط بهتری پیدا کنید. افراد ممکن است که در جاهایی کم هزینه کننند یا در جایی بیش از حد. داشتن سرمایه گذار مناسب باعث می‌شود که شما پاسخگو باشید. جلساتی که بطور منظم با سرمایه گذار برگزار می‌شود باعث شفافیت و‌نقد هرینه ها می‌شود. سرمایه گذار می‌تواند از بیرون اقدامات شما را بررسی کند و به شما در گرفتن تصمیم بهتر کمک کند.

فایده سوم هم ازایی است. شما در اثر دریافت پول ، دیگران را در موفقیت خود شریک‌ میکنین، و آنها نیز برای موفقیت شرکت تلاش می‌کنند. سرمایه گذار در اثر پول گذاشتن در شرکت دغدغه رشد پیدا می‌کند و سعی خواهد که به هر طریقی کمک کند که شرکت رشد کند. کارآفرینی در عین شیرینی بسیار چالش برانگیز است. سرمایه گذار مناسب در وقتهایی که گرفتار تصمیمات سخت هستید به شما کمکهای زیادی می‌کند زیرا رشد شما رشد او نیز می‌باشد.

فایده چهارم ارتباطات یا شبکه سازی است. در اثر پیدا کردن سرمایه گذار مناسب کارآفرین می‌تواند با افراد مختلف آشنا شده که هر کدام می‌توانند پل ارتباطی برای رشد شرکت ایجاد کنند. افراد توانمند میتوانند افرادی را به کارآفرینان معرفی کنند که مشکلاتی که پیش رو دارند را راحت‌تر پشت سر بگذارند.

تفکر سنتی و غالب پرهیز از داشتن شریک بوده است. ولی در این زمان داشتن شرکا و سرمایه گذاران قوی به رشد شرکت کمک می‌کنند. حتی اگر کارآفرینی توانایی پرداخت هزینه های شرکت را دارد به نفع اوست که به دنبال سرمایه‌گذار باشد. البته بسیار مهم است که کارآفرین سرمایه گذار مناسب پیدا کنند. همانطور که سرمایه گذار مراحل راست آزمایی برای انتخاب شرکت دارد، کارآفرین هم باید برای خود فرایند راستی آزمایی داشته باشد.

telegram.me/komeiliannotes