دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، دبیر کارگروه اینترنت اشیا ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی