تمکین به قدرت

در اوایل دهه 1960 استنلی میلگرام در دانشگاه ییل آزمونی را ترتیب داد که در آن از تعدادی مردم عادی در سنین بین 20 تا 50 سال از مشاغل مختلف و با سطح تحصیلات مختلف، از ابتدایی تا دکترا، خواسته شد در یک آزمایش علمی برای بررسی رابطه حافظه و تنبیه شرکت کنند. در این آزمایش به شرکت کننده اول گفته می شد باید سوالاتی را از شرکت کننده دوم (مردی حدودا 50 ساله) بپرسد و اگر اون نتوانست درست جواب بدهد به او شوک های خفیف الکتریکی وارد کند، از مقدار خیلی کم تا خیلی زیاد (حدود 450 ولت).


در طول آزمایش با افزایش ولتاژ شخص دوم اعلام میکرد که شوک ها دردناک هستند و همینطور با افزایش بیشتر ولتاژ فریاد میکشید و در ولتاژهای بالاتر اعلام میکرد دیگر نمیخواد ادامه بدهد و ناراحتی قلبی دارد. البته شخص دوم عملا یکی از همکاران پروژه بود که تظاهر به دریافت شوک الکتریکی میکرد و هدف این آزمون بررسی رفتار انسان ها (شخص اول) در اعمال خشونت بود.
اگر شما بودید چه کار میکردید؟ تا چه ولتاژی در شوک بالا میرفتید؟ فکر میکنید اگر مردم عادی با همان پراکندگی شغلی و تحصیلی را در این آزمایش شرکت بدهیم چه نتیجه ای حاصل میشود؟


استنلی میلگرام همین سوال را از گروه های مختلف پرسید. چهارده دانشجوی روانشناسی دانشگاه ییل پیش بینی کردند بین صفر تا 3 درصد حاضر به ادامه آزمایش تا حداکثر ولتاژ خواهند شد. همکاران استنلی میلگرام در دانشگاه هم نظر مشابهی داشتند. چهل روانشناس یک دانشکده پزشکی پیش بینی کردند تنها 0.1% افراد حاضر به اعمال حداکثر شوک خواهند شد.


وقتی شرکت کنندگان در طول آزمایش به شخص ناظر اعتراض می کردند که دیگر نمیخواهند ادامه بدهند، به آنها گفته میشد لازم است که این آزمایش تا آخر انجام شود وگرنه باید پولی که گرفتند را پس بدهند. در عمل اما 65% افراد تا حداکثر شوک 450 ولت آزمایش را ادامه دادند.


این بعنوان یکی از بحث برانگیزترین آزمایش ها در حوزه روانشناسی اجتماعی قصد داشت میزان و دینامیک اطاعت پذیری افراد عادی را نشان بدهد و اینکه حتی نرمال ترین انسان ها در شرایط خاص قادر به انجام اعمال هولناک هستند.


منابع:
https://bit.ly/2Htte7h
https://bit.ly/2nfnNx0