دیگه نمیذارم که بازم بگذره

دیگه نمیذارم که بازم بگذره

چک میزنم که خوابم بپره

#یاس #سفارشی


یه جایی یه زمانی دیگه به خودت میگی بسیه دیگه چقدر حسرت یه سری چیزا رو بخوری . چقد بخوای مثل فلانی بشی . باید یه جایی پاشی خودت باشی و داستان خودتو بسازی . من از کلیشه خوشم نمیاد که بگی پاشو تسلیم نشو فلان نه . اصلا از این فازا ندارم ولی اینو میدونم از استانداردای زندگیم فاصله دارم هنوز پس باید خودمو تو مسیر نگه دارم و تلاش کنم .