بیژن نجدی

آفتاب را دوست دارم

به خاطر پیراهنت روی طناب رخت،

باران را،

اگر که می‌بارد بر چتر آبی تو،

و چون تو نماز می‌خوانی

من خداپرست شده‌ام!


#بیژن_نجدی
#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح