معصومه خدابنده

آبستن تلخی های زندگی ام

هر چه درد میکشم

سقط نمیشود

تبسم تلخ روزگار


#معصومه_خدابنده


#سپکو#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح