مهوش سلیمانپور _ سوزان

_

"فرافصل »ابر

زن

شعر


🌫

باران

فرازن

کلمه

🌫

پرستو های عاشق


#مهوش_سلیمانپور_سوزان


#واژانه#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح