بوستر پمپ

يكی از مشکلاتی که در سیستم آبرسانی شهری، و آب مصرفی ساختمان ها وجود دارد، تنظیم فشار آب داخل لوله ها می باشد. با توجه به اینکه میزان مصرف آب دائما در حال تغییر است و هیچ گونه الگوی خاصی برای مصرف ورود ندارد، با افزایش یا کاهش مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائما در حال تغییر می باشد. این تغییرات مشکلاتی را در سیستم های آبرسانی به وجود می آورد.

استفاده از بوستر پمپ با هدف تامین فشار آب مصرفی می باشد.

در ارتباط با اطفاء حریق نیز اگرچه مهندسین مشاور و طراح تأسیسات با توجه به استانداردهای بین المللی در طرحهای خود از بوستر پمپ های آتش نشانی مناسب استفاده می نمایند.

در اغلب ساختمانها به دلیل عدم نیاز مستمر به بوستر پمپ آتش نشانی، سرویس و نگهداری آن به فراموشی سپرده می شود تا موجب گریپاژ خود به خود بوستر پمپ و عدم کارایی آن گردد.

بوسترپمپ چیست؟

بوستر پمپ دستگاه یکپارچه ای متشکل از یک یا چند الکتروپمپ است که بطور موازی به یکدیگر ملحق شده اند تا با کاهش فشار سیستم، یک یا چند الکتروپمپ بصورت نوبتی روشن شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکتروپمپ به همان ترتیبی که روشن شده اند، خاموش گردند.

بوستر پمپ ها از نقطه نظر تثبیت فشار به بوستر پمپ دور ثابت و بوستر پمپ دور متغیر طبقه بندی می شوند. که در ادامه مفصل هر کدام را بررسی می کنیم.

موارد استفاده از بوستر پمپ

جهت تأمین و تنظیم فشار آب در آبرسانی، آتش نشانی و آبیاری فضای سبز در شهرها، شهرک ها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های بلند مرتبه، فرودگاه ها، بیمارستان ها، شبکه های مختلف آب شهری، مراکز مختلف صنعتی و آبیاری تحت فشار در مزارع مکانیزه از بوستر پمپ استفاده می شود.

اجزای اصلی بوستر پمپ

اجزای اصلی مشترک بوستر پمپ دور ثابت و دور متغیر عبارتند از:

 • مجموعه الکترو پمپ ها
 • بخش مکش
 • بخش دهش
 • شاسی اصلی

سایر اجزای اصلی بوسترپمپ های دور ثابت شامل موارد زیر است.

 •  تابلوی کنترل
 • تابلوی فرمان دور ثابت
 •  منبع دیافراگمی
 •  پرشر سوئیچ های حداقل و حداکثر فشار

 اجزای مشابه در بوستر پمپ های دور متغیر عبارتند از:

 • تابلوی کنترل 
 • فرمان دور متغیر 
 • پرشر ترانسمیتر