کدام کشورها مخاطب زعفران صادراتی ایران هستند؟

کشور هایی نظیر عمان، روسیه، امارات متحده عربی، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، سوئد، آرژانتین، عربستان سعودی، هنگ کنگ، بریتانیا و سوئیس از بهترین خریداران زعفران صادراتی ایران به شمار می روند. در سال های اخیر صادرات زعفران به روسیه و عراق مورد استقبال تاجران این حوزه قرار گرفته است.

جهت تامین و اطلاع از قیمت زعفران صادراتی با 09131098875 تماس بگیرید !!!

خرید و فروش زعفران صادراتی
خرید و فروش زعفران صادراتی
https://igimex.com/food/fa/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C/