تولد یک ایده - پیاده‌سازی استارتاپ دخل و خرج با روبی آن ریلز

در این مجموعه ویدئویی، ما یک ایده رو بررسی کردیم. بعد شروع کردیم به این که چه چالش‌هایی برای پیاده‌سازی اون ایده پیش روی ماست. در نهایت شروع به پیاده‌سازی کردیم و تا جاهای خیلی خوبی هم پیش‌ رفتیم.


قسمت اول - آشنایی با Ruby on Rails

https://youtu.be/atIVNo9a6IY

قسمت دوم - مدیریت کاربران

https://youtu.be/JFo95Unix_8

قسمت سوم - پیاده‌سازی کپچا

https://youtu.be/GXPyMHS24y0


قسمت چهارم - فیکس کردن مشکلات قبلی

https://youtu.be/Yjdb7t7-k6E


قسمت پنجم - پیکربندی اولیه سرور

https://youtu.be/p7c85ewvY1A


قسمت ششم - کار بر روی ظاهر برنامه

https://youtu.be/gmOQwzfhtLc


قسمت هفتم - مهاجرت به MySQL و آماده‌سازی محیط پروداکشن

https://youtu.be/NHp0XxV6E08


قسمت هشتم - آماده سازی برای دپلوی

https://www.youtube.com/watch?v=VmyQWWQNURc


قسمت نهم - همچنان اندر خم یک کوچه

https://www.youtube.com/watch?v=2rNy7TsNLF0