چالش حرف ناشناس:)

https://harfeto.timefriend.net/16140945804142


سلام بچه ها خوبین 🙂💝🍭

چالش جدید دوست داشتین شرکت کنید، هر چند نمی‌دونم خودم چرا شرکت نکردم

موفق باشین 😌🍭💗لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز..😉💚

اینم یه شعر پیش زمینه:)