سفر به اعماق تاریخ ( شوشتر و شوش)

بیست و هفت سال در سفر پر پیچ و خم زندگی, چه جاده هایی که هنوز نرفته ام, چه کوچه ها که هنوز نگشته ام, چه زمانها که پیروز شده ام و چه وقت ها که بریده ام, در کتاب پر پیچ و خم زندگی ام هنوز برگهایی مانده که نخوانده ام.

قلعه شوش روبروی کاخ آپادانا شوشتر
قلعه شوش روبروی کاخ آپادانا شوشتر

در گنجینه زندگانیم گاه چون فروغی سر سپرده گلستانی شدم که امیدی به وصالش نبود, گاه چون قمرالملوکی غرق در جنونی لذت بخش صدایم را فریاد کشیدم و سرمست شدم از بوی گلبانگ موسیقی, گاه چون ملکه مغرب زمین دیانا, زنانه مونس مردمان بی پناه شدم, گاه چون معشوقه موزارت چشم انتظار طلوعی از جنس بلورین موسیقی و گاه چون امینه ای پریشان خاطر برای حفظ قدرت در دستان پسرانی از نسل خودم, گاه چون ماری کوری عظمت کوه خیالم را کشف میکردم و دنیایی را شگفت زده میکردم, گاه چون معشوقه ی لوند شهریار قصه رهایی میخواندم, گاه چون زنی پرمهر غرق لذت از اشعار ملک شعرا میشدم و درونم زنی فریاد میکشید زنی طوفانی که به ظاهر ارام است.

سازه های آبی شوشتر
سازه های آبی شوشتر