ویرگول, رسانه‌ای سرکوب‌گرتر از دستگاه سانسور کشور

چندروز پیش و بعد از ماجرای حمله‌ی مأمور گشت ارشاد به دختر به اصطلاح بدحجاب, من نوشته‌ای در ویرگول در رابطه با حق زنان بر بدنشان و پدیده‌ی گشت ارشاد نوشتم.(به آدرس: https://virgool.io/@liberalShadow/%D8%AD%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-ch49oqtsbuua)

نوشته‌ای که مطمئنا اگر در هر سیستم وبلاگدهی وطنی‌ای منتشر می‌شد بدون مشکل باقی می‌ماند و هرگز مشکلی در رابطه با فیلترینگ و چیزهای دیگر پیدا نمی‌کرد. این نوشته حتی قوانین خود ویرگول‌را هم نقض نکرده بود.

اما در کمال تعجب کمتر از یک ساعت پس از انتشار این مطلب, ویرگول بدون هیچ توضیحی آن‌را حذف کرد.

متأسفانه اینگونه که پیدا است محصولات ایرانی از خود حکومت برای سانسور و سرکوب راغب‌تر و سختگیر‌تر هستند.

به امید روزی که همه‌ی ما بتوانیم در کمال آزادی و به زبان مادریمان بدون ترس صحبت کنیم.