درست زندگی کن

انسان باید راه درست زندگی کردن را یاد بگیرد. راهی که با خودشناسی آغاز می شود. کسی که خود را بشناسد از زندان نفس رهایی می یابد و به خالق معبود نزدیکتر می شود. در این حالت انسان می تواند بگوید که آزاد است.

ولی متاسفانه امروزه هرکس سلاحی در دست گرفته و به سمت دیگری شلیک می کند. هیچکس به فکر شناخت خود نیست بلکه فقط به فکر سیر کردن غرایز و نیازهای خود است و روز به روز انسان در دستگاهها و فضای مجازی دفن می شود و به پایین می رود. امکانات بیشتر شده، تکنولژی هر روز پیشرفته تر می شود، فضای مجازی وسیعتر و پرمحتواتر می شود (اغلب محتوای بی فایده) ولی انسان روز به روز پسرفت می کند و بر خلاف آنچه تصور می کند به عقب بر میگردد.

پیشرفت این نیست که تکنولژی پیشرفت کند بلکه یعنی انسان پیشرفت کند. کنترل دیگران مهم نیست بلکه کنترل نفس اهمیت بیشتری دارد. رحم و مهربانی مهمتر از قدرت و زورگویی است. هیچکس نباید عقیده و نظر خود را به دیگران تحمیل کند بلکه هرکس باید آزادانه حرف خود را بزند و نظر و عقیده خود را بیان نماید.

میلیونها سال پیش حیواناتی بزرگ و عظیم الجثه ای مانند کوه وجود داشتند که به آنها دایناسور میگفتند و در نهایت منقرض شدند. آیا می دانید دلیل انقراض آنها چه بود ؟

تنها دلیل انقراض آنها قدرت زیاد، هیکل قوی ولی عقل کوچک بود. انسان امروزی دقیقاً مانند دایناسورهاست، قدرت او بسیار زیاد شده و امکانات فراوانی در دست دارد ولی با وجود همه اینها، درست فکر نمی کند و راه درست زندگی کردن را نمی داند پس مانند دایناسورها منقرض خواهد شد.

با یاد گرفتن راه و روش درست زندگی کردن، زندگی شاد و آرام بسازیم.