سفارشی سازی های لینوکس برای برنامه نویسی - بخش سوم

پست قبلی این موضوع را می توانید در اینجا بیابید.

با توجه به اینکه من در حال حاضر توسعه دهنده Java هستم، ابزارها و نرم افزارهایی که نصب می کنم در همین حوزه است.

1- نصب JDK

ابتدا JRE و JDK را نصب می کنیم. برای اینکار چند روش وجود دارد:

  • با من تماس بگیرد تا برایتان نصب کنم ;)
  • با استفاده از apt-get آخرین نسخه پیشفرض OpenJDK را نصب کنید.(روشی ساده برای تازه کارها)
  • با استفاده از apt-get نسخه Oracle JDK 8 یا نسخه Oracle JDK 11 را نصب کنید.
  • به صورت آفلاین نسخه JDK خاصی را نصب کنید. (پیشرفته)


۱-۱- استفاده از apt-get برای نصب آخرین نسخه پیشفرض OpenJDK

ابتدا مخازن را به روز کنید و سیستم خود را آپدیت نمایید:

apt-get update && apt-get upgrade

سپس با کمک دستور زیر آخرین نسخه پیشفرض را نصب کنید:

apt-get install default-jdk


۲-۲- نصب نسخه خاصی از Oracle JDK

به دلیل تحریم ها، امکان دسترسی مستقیم برای دانلود Oracle JDK وجود نداردو باید محدودیت ها دور زده شود;) با فرض اینکه سیستم شما دسترسی مستقیم دارد، ادامه دهید

ابتدا یکسری بسته نرم افزاری را نصب کنید و مخزن جدید اضافه کنید.

apt-get install software-properties-common
add-apt-repository ppa:linuxuprising/java
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update

در نهایت نسخه مورد نظر را نصب کنید.

apt-get install oracle-java11-installer
apt-get install oracle-java8-installer


1-3-برای نصب آفلاین ابتدا فایل فشرده آنرا دانلود کنید. سپس در مسیر زیر برای آن یک دایرکتوری ایجاد کنید.

mkdir /opt/java

و فایل فشرده را در آن مسیر باز کنید.

tar -zxf jdk-11.0.1_linux-x64_bin.tar.gz -C   /opt/java

باید مسیر نصب را به عنوان متغیرهای محیطی وارد کنید. برای اینکار فایل مربوطه را ویرایش کنید

nano /etc/environment

و این خط را در انتهای آن قرار دهید.

JAVA_HOME="/your/java/installation-path"

و مجدد متغیرهای محیطی را لود کنید.

source /etc/environment

برای بررسی صحت نسخه نصب شده دستور زیر را اجرا کنید.

java -version


در صورتی که چندین نسخه از Java را نصب داشته باشید برای مشخص کردن نسخه پیشفرض می توانید از ابزار زیر استفاده کنید.

sudo update-alternatives --config java

sudo update-alternatives --config javac


۲- نصب GIT

همانطوری که میدونین Git معروفترین و پرطرفدارترین ابزار مدیریت نسخه است.برای نصب آن:

 sudo apt install git


۳- نصب GitKraken

ابزار خیلی خوش ساخت و کاربردی که به صورت ویژوال کار شما را با Git راحتتر می کنه و دید خیلی خوبی در میان برنچ ها بهتون میده .

میتوانید نسخه آخر آنرا دانلود و نصب کنید.

wget https://release.gitkraken.com/linux/gitkraken-amd64.deb
dpkg -i gitkraken-amd64.deb

و یا با استفاده از snap که یک مدیر بسته کاربردی است آنرا نصب کنید:

sudo apt install snapd
sudo snap install gitkraken


این نوشته تکمیل می شود....

۳- نصب Post Man

۳- نصب SDK Man