روز سی و هشتم چالش چهل روزه - مهارت قصه گویی دیجیتال

در سی و دومین روز چالش، خاطره نیمه تمامی را منتشر کردم که در تابستان 92 در فیسبوک نوشته بودم. قول داده بودم، با رسیدن تعداد خوانندگان آن مطلب به 500 نفر، امروز قسمت دوم خاطره "رویداد خرداد 88" را تقدیم می کنم.

من قسمت دوم خاطره را نوشتم و برای چند تن از دوستان نزدیکم که به آنها اعتماد دارم و می دانم خیر من را می خواهند فرستادم. همه انها بر این نکته اتفاق نظر داشتند که انتشار این خاطره می تواند تبعات منفی برای من داشته باشد. امیدوارم روزی برسد که ظرفیت شنیدن نظرات دیگران به شکل مطلوب در حاکمیت کشور ما ایجاد شود. تا آن زمان من این خاطره را تکمیل می کنم و وقتی زمان مناسب فرا برسد، آن را منتشر خواهم کرد.

در عوض امروز مقاله ای را که برای مجله رشد مدرسه فردا نوشتم و در شماره 5 بهمن ماه منتشر شده است، ارسال خواهم کرد.

پیام کلی این مقاله با عنوان "قصه گویی دیجیتال در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی" این است:

به کمک تقویت مهارت قصه گویی دیجیتال در دانش آموزان، می توان مهارت های کارآفرینانه آنها را تقویت نمود

برای دریافت نسخه کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.